Itä-Suomen yliopiston opetusalan yhdistys r.y.

Itä-Suomen yliopiston opetusalan yhdistys r.y. on Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa toimivien yliopistonlehtorien, lehtorien, päätoimisten tuntiopettajien ja näihin rinnastettavien opettajien yhdistys, joka ylläpitää opetushenkilöstön yhteenkuuluvuutta yliopistossa. Yhdistys kuuluu Yliopistojen opetusalan liitto YLL:iin ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:hin, joiden kautta opettajien pääasiallinen edunvalvonta tapahtuu. Jäseniä yhdistyksessä on vuoden 2016 alussa 165.

Yhdistyksen toiminnasta

 • Opetushenkilöstön yhteenkuuluvuutta yliopistossa ylläpidetään järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja jäseniltoja.
 • Jäsenistö osallistuu opetustehtäviensä ja tutkimustyön lisäksi yliopiston eri tasoilla tapahtuvaan hallinnolliseen toimintaan sekä opetuksen kehittämis- ja palkkausjärjestelmän uudistamishankkeisiin.
 • Yhdistys pyrkii parantamaan opetus- ja tutkimushenkilöstön työn arvostusta yliopistoyhteisössä.
 • Yhdistyksen hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa ja käsittelee toimintaan liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.
 • Yhdistys rahoittaa toimintansa YLL:ltä saatavalla jäsenmaksun palautuksella.

Hallitus (2017)

Puheenjohtaja

Merja Koivuluhta, Joensuu, merja.koivuluhta (at) uef.fi, merja.koivuluhta (at) hotmail.com, p. 044 0665197

Varapuheenjohtajat

Marja-Leena Hyvärinen, Kuopio, marja-leena.hyvarinen (at) uef.fi
Minna Kaipainen, Savonlinna, minna.kaipainen (at) uef.fi

Sihteerit

Sirja Möttönen, jäsensihteeri, Joensuu, sirja.mottonen (at) uef.fi (varajäsen)
Merja Tamminen, sihteeri, Joensuu, merja.tamminen (at) uef.fi

Varsinaiset jäsenet

Marja Kuittinen, taloudenhoitaja, nettivastaava, Joensuu, marja.kuittinen (at) uef.fi
Kirsti Vainio, Kuopio, kirsti.vainio (at) uef.fi
Jaana Veki, Kuopio, jaana.veki (at) uef.fi, p. 040 7718614

Varajäsenet

Kati Kasanen, Joensuu, kati.kasanen (at) uef.fi
Jouko Jokisalo, Joensuu, jouko.jokisalo (at) uef.fi
Mari Rantakare, Savonlinna, mari.rantakare (at) uef.fi
Mari Suonio, Kuopio, mari.suonio (at) uef.fi
Puheenjohtaja Merja Koivuluhta valittiin kaksivuotiskaudelle 11.4.2016. Hallitus on valittu yhdistyksen vuosikokouksessa 14.3.2017.

Luottamusmiehet

Kati Kasanen, luottamusmies, Joensuu, kati.kasanen (at) uef.fi, kasanenkati (at) gmail.com, p. 040 5590528
Jaana Veki, luottamusmies, Kuopio, jaana.veki (at) uef.fi, p. 040 7718614
Kaisu Rättyä, varaluottamusmies, Joensuu, kaisu.rattya (at) uef.fi
Ville Ramula, varaluottamusmies, Kuopio, ville.ramula (at) uef.fi

JUKO:n pääluottamusmies on Antero Puhakka.

Jäsenedut

 • Itä-Suomen yliopiston opetusalan yhdistyksen jäsen kuuluu aina myös YLL:iin ja OAJ:hin sekä Opettajien työttömyyskassan jäsenenä työttömyysvakuutuksen piiriin.
 • OAJ:n monipuoliset jäsenedut löytyvät OAJ:n jäsensivuilta
  • OAJ:n jäsenyys oikeuttaa etuihin, jotka saat esittämällä voimassaolevan jäsenkortin. OAJ:n jäsenkortti on samalla kertaa sekä jäsenkortti että matkavakuutuskortti. Pidä jäsenkortti aina mukanasi, niin voit aina tarvittaessa käyttää järjestön tarjoamia jäsenetuja hyväksesi.
 • OAJ:n jäsenet saavat jäsenetuja myös keskusjärjestö Akavan tekemistä sopimuksista.
  • Akavan sopimat jäsenedut löytyvät osoitteesta http://www.jasenedut.fi. Pysyvien jäsenetujen lisäksi palvelu tarjoaa vaihtuvia ja määräaikaisia tarjouksia, tapahtumia ja jopa matkoja. Jäsenedut-sivuston jäsenetuja voivat käyttää myös opiskelija- ja seniorijäsenet. Jäsenedut-sivuston käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Oikeusturva ja neuvonta

Itä-Suomen yliopiston opetusalan yhdistykseen kuuluminen merkitsee samalla kuulumista suurempaan yhteisöön. Tämä luo paremmat edellytykset mm. jäsenen oikeus- ja työsuhdeturvalle. Yliopiston opetushenkilökunnan palvelussuhdeasiat, sosiaaliturvakysymykset sekä veroasiat ovat usein monimutkaisia ja erityistä asiantuntemusta vaativia. Näissä asioissa jäsen saa tarvittaessa aina oikeudellista neuvontaa sekä yleisellä tasolla että yksittäistapauksissa.

OAJ-Pohjois-Karjalan alueyhdistyksen yliopistojaos

Yliopistojaoksen muodostavat ISY:n opetusalan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet.

OAJ-Pohjois-Karjalan yliopistojaos vuonna 2017:

Merja Koivuluhta (Joensuu) OAJ-PK:n hallituksen ylliläinen varajäsen
Minna Kaipainen (Savonlinna) OAJ Etelä-Savon alueyhdistyksen yhteyshenkilö
Kati Kasanen (Joensuu) Itä-Suomen yliopiston opetusalan yhdistyksen luottamusmies
Marja-Leena Hyvärinen (Kuopio)
Jouko Jokisalo (Joensuu)
Marja Kuittinen (Joensuu)
Sirja Möttönen (Joensuu)
Mari Rantakare (Savonlinna)
Mari Suonio (Kuopio)
Merja Tamminen (Joensuu)
Kirsti Vainio (Kuopio)
Jaana Veki (Kuopio)

Päivitetty 30.3.2017 (Osa tiedoista on toistaiseksi päivittämättä)

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License